Kendall Enterprise Group

Termenii si conditiile de utilizare

Ce trebuie sa stii inainte de a folosi serviciile noastre

Partile contractante

Prezentul document reprezentand Termenii si Conditiile de Utilizare, este Contractul de servicii de mesagerie, denumit in continuare "TCU".

Prezentul TCU este incheiat intre dumneavoastra (numit in continuare "dvs", "al dvs." sau "beneficiar") in calitate de beneficiar si S.C. KENDALL ENTERPRISE GROUP SRL (numit in continuare "nostru", "al nostru", "Kendalo" "Kendalo.ro" sau "furnizor") in calitate de furnizor de servicii de mesagerie :

 • Notificari diverse prin SMS
 • SMS Marketing
 • Felicitari prin SMS
 • Reamintire plata factura prin SMS
 • Rezervari bilete prin SMS
 • Coduri acces prin SMS
 • Publicitate prin SMS
 • Mesaje de informare
 • Confirmare comanda (la magazine online)
 • Reamintire programare prin SMS
 • Concursuri interactive prin SMS
 • Anunturi prin SMS
 • Coduri acces prin SMS

Folosirea serviciilor noastre constituie subiectul prezentului contract (TCU).

S.C. KENDALL ENTERPRISE GROUP SRL cu sediul social: ARAD, Jud. Arad, Str. Coasei nr. 3, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului, sub numarul J2/1160/2014, avand Codul Fiscal 33784982, reprezentata de dna. Gaudi Claudia, in calitate de administrator.

S-a incheiat prezentul Contract, al caror prevederi si clauze, convenite in virtutea dreptului libertatii contractuale, au fost stabilite prin acordul nostru comun si cu respectarea legii. Prezentul contact (TCU) serveste ca baza legala pentru toate serviciile de mesagerie furnizate de platforma kendalo.ro.

KENDALO.RO isi rezerva dreptul de a modifica, schimba, inlatura sau adauga termeni si conditii prezentului TCU, incluzand, dar nelimitandu-se la acestea: termeni, amenzi/taxe aplicabile, politici de functionare, utilizare / comportament a clientilor in raport cu imaginea, angajatii KENDALO. KENDALO.RO poate beneficia de acest drept fara notificari sau instiintari prealabile. Indiferent de comunicarile/instiintarile anterioare, utilizarea continua a serviciilor reprezinta acordul Dvs. asupra acestor modificari. Verificarea periodica a modificarilor si schimbarilor intervenite in prezentul TCU, precum si corectitudinea datelor furnizate de Dvs. sunt in intregime responsabiliatea Beneficiarului.

PRIN COMPLETAREA FORMULARULUI DE COMANDA SI BIFAREA CASUTEI "DA" SUNT DE ACORD CU TERMENII SI CONDITIILE DE UTILIZARE:

 • 1. REPREZINTA O GARANTIE CA SUNTETI PERSOANA FIZICA, CA AVETI IMPLINITA VARSTA DE 18 ANI. IN CAZUL IN CARE REPREZENTATI O PERSOANA JURIDICA, PARTENERIAT SAU ORICE ALTA FORMA JURIDICA DE ORGANIZARE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE DE COMERT INREGISTRAREA DVS. ESTE O GARANTIE.
 • 2. SUNTETI DE ACORD SA FURNIZATI IN FORMULARUL DE COMANDA INFORMATII CORECTE, CLARE SI REALE, INCLUZAND ORICE TIP DE INFORMATIE NECESARA PENTRU CONDITIILE DE PLATA SI VA ANGAJATI SA ACTUALIZATI IN MOD CORECT SI PERMANENT PREZENTELE INFORMATII. PRIN COMPLETAREA FORMULARULUI DE COMANDA VA EXPRIMATI ACORDUL EXPRES PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU ONORAREA COMENZILOR DEPUSE. PRIN COMPLETAREA FORMULARULUI DE COMANDA VA EXPRIMATI EXPRES SI NEECHIVOC CONSIMTAMANTUL PENTRU O PRELUCRARE ULTERIOARA A DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN SCOPURI SIMILARE CELOR PENTRU CARE AU FOST PUSE LA DISPOZITIA SOCIETATII NOASTRE.
 • 3. REPREZINTA SI GARANTEAZA CA AVETI AUTORITATEA DE A UTILIZA SERVICIILE CONFORM PREZENTULUI TCU. IN CAZUL IN CARE NU SUNTETI DE ACORD / NU VA MANIFESTATI ACORDUL ASUPRA TERMENILOR SAU ORICAROR ALTOR MODIFICARI, SINGURA OPTIUNE ESTE ACEEA DE A NOTIFICA DEPARTAMENTUL PLATI ASUPRA DORINTEI DE A REZILIA UNILATERAL PREZENTUL TCU.

1. DEFINITII

In prezentul Contract, se vor aplica urmatoarele definitii:

”Contract” se refera la prezentul contract, impreuna cu Anexa 1 atasata ca parte integranta si orice alt addendum care poate modifica in viitor continutul prezentului Contract;

”Data de inceput” se refera la momentul in care a fost semnat Contractul, iar acesta devine operativ;

”Operator de retea” se refera la orice companie care ofera o retea de servicii de telefonie mobila GSM abonatilor proprii;

”Modificarea operatorului de retea” se refera la orice fel de schimbare pe care Operatorul de retea o realizeaza in relatia cu Furnizorul sau Clientul cu privire la: servicii, preturi, conditii etc.;

”Mesaj” se refera la continutul scurt al mesajului trimis catre numere de telefon care este format din cuvinte si cifre sau orice alta combinatie alfanumerica, pana la limita de 160 caractere;

”Continutul clientului” se refera la informatii, date, contacte sau Mesaje care sunt oferite de catre Client, pentru a fi transmise de catre Furnizor, la un Operator de retea;

”Serviciile clientului” inseamna serviciile prestate de catre Client pentru distribuirea si trimiterea Continutului clientului la utilizatorii finali;

”Eveniment taxabil” se refera la un mesaj trimis de catre Client catre Furnizor, mesaj care este supus procedurii de Validare corecta si care este transmis catre Operatorul de retea. Acelasi mesaj trimis catre mai multi destinatari va fi taxat separat pentru fiecare destinatar;

”Validare corecta” se refera la procedura prin care Furnizorul accepta mesajul de la Client, il valideaza si apoi il trimite Operatorului de retea pentru transmitere. SMS-urile care nu trec de procedura de Validare corecta sunt respinse, netaxate iar Clientul primeste un mesaj de eroare;

”Serviciile furnizorului” se refera la serviciile oferite de catre Furnizor si care cuprind servicii de infrastructura pentru mesagerie ce utilizeaza Platforma sau alte servicii oferite catre Client si care sunt descrise in Contract;

”Platforma” se refera la platforma serviciilor de mesagerie pe care o controleaza si gestioneaza Furnizorul si care este utilizata pentru prestarea Serviciilor furnizorului;

”Specificatii de protocol” se refera la protocolul ce trebuie urmat de catre Client pentru a putea accesa Serviciile furnizorului, asa cum Clientul va fi notificat la anumite intervale de timp;

”Drepturile furnizorului” cuprind toate drepturile de proprietate intelectuala detinute de Furnizor inainte si dupa Data de inceput a Contractului, incluzand, dar fara a fi limitat, la: drepturi de proprietate intelectuala care apar ca urmare a prestarii Serviciilor furnizorului, Platforma sau orice alt dispozitiv, aplicatie software sau orice alte date ale Furnizorului;

”Drepturile clientului” cuprind toate drepturile de proprietate detinute de Client, inainte si dupa Data de inceput a Contractului, si care se exercita, dar fara a fi limitat, asupra: bazelor de date proprii ce sunt gestionate prin intermediul Platformei, asupra comunicarilor comerciale sau necomerciale ale Clientului cu partenerii sai efectuate prin intermediul Platformei, asupra Mesajelor Clientului sau asupra oricaror alte date proprii ale Clientului;

”Plata in avans” se refera la suma pe care Clientul o plateste in avans, pe baza de factura pentru a putea utiliza ulterior Serviciile furnizorului;

”Terte parti” se refera la orice alte parti care nu fac parte din prezentul Contract;

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il constituie furnizarea de catre KENDALO.RO a urmatoarelor servicii de mesagerie:

 • Notificari diverse prin SMS
 • SMS Marketing
 • Felicitari prin SMS
 • Reamintire plata factura prin SMS
 • Rezervari bilete prin SMS
 • Coduri acces prin SMS
 • Publicitate prin SMS
 • Mesaje de informare
 • Confirmare comanda (la magazine online)
 • Reamintire programare prin SMS
 • Concursuri interactive prin SMS
 • Anunturi prin SMS
 • Coduri acces prin SMS

3. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezentul Contract devine efectiv de la data de inceput si se considera incheiat pentru o perioada de 12 luni de zile. In cazul in care dupa scurgerea acestui termen, nu se incheie o noua conventie ori nu se denunta unilateral prezentul contract, aceasta va inceta si nu va mai continua sa produca efecte pe o noua perioada de timp.
 • 3.2. Oricare dintre parti poate termina prezentul Contract:
  • 3.2.1. Imediat, daca cealalta parte nu respecta prevederile acestui contract si daca nu remediaza in 3 de zile cele semnalate prin Notificare scrisa.
 • 3.3. Furnizorul are dreptul sa termine prezentul Contract imediat si la discretia sa, prin Notificare scrisa daca:
  • 3.3.1. Furnizorul isi incheie activitatea;
  • 3.3.2. Apar modificari ale legii din care rezulta ca prevederile prezentului Contract si ale altor contracte ale Furnizorului sunt considerate nelegale sau contrare legii;
  • 3.3.3. Clientul devine insolvent, nu achita contravaloarea facturilor emise sau este declarat falimentar;
  • 3.3.4. Unul sau mai multi Operatori de retea, de care Furnizorul este dependent, isi termina contractul cu Furnizorul.

4. CONDITII SI MODALITATI DE PLATA

 • 4.1. Pentru Serviciile furnizorului descrise in prezentul Contract, Furnizorul va fi remunerat in functie de preturile mentionate in Anexa 1.
 • 4.2. Orice modificare de preturi se comunica Clientului si se stabileste prin act aditional. Daca Clientul nu este de acord cu aceasta modificare, prezentul Contract poate fi terminat in concordanta cu Sectiunea 3 din prezentul Contract.
 • 4.3. Pentru orice alte servicii, neincluse in prezentul contract, partile vor stabili, printr-un act aditional sau printr-un alt contract, modalitatile si conditiile de plata.
 • 4.4. Furnizorul emite factura in RON pentru Plata in avans iar Clientul se obliga sa achite contravaloarea facturii in termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea acesteia, urmand ca ulterior sa beneficieze de Serviciile furnizorului.
 • 4.5. Plata se va face prin transfer bancar in contul Furnizorului, asa cum acesta reiese din prima pagina a prezentului Contract.

5. OBLIGATIILE CLIENTULUI

 • 5.1. Clientul garanteaza Furnizorului faptul ca:
  • 5.1.1. Clientul are autoritatea sa poata semna prezentul Contract si sa isi asume responsabilitatea in indeplinirea obligatiilor care rezulta din prezentul Contract;
  • 5.1.2. Clientul nu este constrans de alte litigii sau obligatii legale care pot interactiona cu buna desfasurare a prezentului contract.
 • 5.2. Clientul se va conforma Specificatiilor de protocol in momentul in care beneficiaza de Serviciile furnizorului.

6. SA FURNIZEZE PRESTATORULUI DOTAREA CU MATERIALELE NECESARE DESFASURARII CAMPANIEI IN INTERVALUL DE TIMP STABILIT;

 • 6.1. Clientul garanteaza faptul ca Continutul clientului si Serviciile clientului sunt in conformitate cu orice lege aplicabila, norma si reglementare precum si modificarile ulterioare ale acestora, cu privire la practicile de publicitate si marketing, politicile anti-spam si fara a fi limitat la domeniile mentionate anterior. Totodata, actele sau omisiunile angajatilor Clientului, agentilor acestuia, contractorilor si subcontractorilor acestuia, Terte parti sau afiliati ai Clientului si care afecteaza Continutul clientului si Serviciile clientului vor intra in responsabilitatea Clientului.
 • 6.2. Clientul este responsabil de Continutul clientului si Serviciile clientului iar Furnizorul nu poate fi facut responsabil moral sau material de nicio Terta parte afiliata sau care are legatura cu Clientul.

7. CONTINUTUL MESAJULUI SI POLITICA ANTI-SPAM

 • 7.1. Clientul este unicul responsabil pentru orice eventual litigiu sau obligatie legala (amenzi, penalitati) care apare datorita Continutului clientului sau Serviciilor clientului (fie ca este transmis in nume propriu sau in numele altor Terte parti). Daca Furnizorul este notificat sau devine constient de faptul ca Continutul clientului violeaza cerintele si specificatiile prezentului Contract, acesta poate (dar fara a i se putea impune) investiga si indeparta, sau poate cere indepartarea unui astfel de Continut al clientului din Serviciile clientului. Totodata, Furnizorul poate (dar fara a i se putea impune) bloca imediat Continutul clientului, poate suspenda imediat Serviciile clientului sau poate termina prezentul Contract. Totodata, Furnizorul nu poate fi facut responsabil moral sau material de nicio paguba sau stricaciune pe care Clientul o poate avea ca urmare a unor astfel de actiuni.
 • 7.2. Clientul garanteaza faptul ca colectarea, accesarea si publicarea informatiilor cu privire la abonatii si utilizatorii finali, se realizeaza in conformitate cu orice lege aplicabila, norma sau prevedere, precum si modificarile ulterioare ale acestora si care se refera, dar fara a fi limitat, la: marketingul prin telefon, posta scrisa, posta electronica, mesagerie, fax sau orice alte forme de comunicare (numite colectiv legi de prelucrare a datelor cu caracter personal). Clientul isi va indeplini obligatiile si va face disponibile Serviciile clientului in asa maniera incat nu va cauza Furnizorului nicio forma de abatere de la prevederile legilor, normelor si reglementarilor, incluzand aici legile de prelucrare a datelor cu caracter personal. Totodata, actele sau omisiunile angajatilor Clientului, agentilor acestuia, contractorilor si subcontractorilor acestuia, Terte parti sau afiliati ai Clientului si care afecteaza colectarea, accesarea si publicarea informatiilor cu privire la abonatii si utilizatorii finali, vor intra in responsabilitatea Clientului.
 • 7.3. Clientul este obligat sa specifice in Continutul clientului date de identificare ale Clientului, in calitatea sa de expeditor al acestui Continut. Datele de identificare pot include un numar de telefon unde Clientul poate fi gasit, denumirea firmei Clientului, website, sau orice alte elemente de identificare, astfel incat abonatii si utilizatorii finali sa cunoasca expeditorul si originea mesajului primit.

8. SUSPENDAREA SERVICIULUI

 • 8.1. Furnizorul poate – la discretia sa – suspenda acordarea Serviciilor furnizorului, in orice moment, si pe timp nelimitat, daca:
  • 8.1.1. Furnizorul este indreptatit sa termine Contractul;
  • 8.1.2. Furnizorul are solicitarea de terminare a Contractului formulata de catre un organism de guvernare sau de catre un Operator de retea;
  • 8.1.3. Furnizorul are motive sa considere ca Clientul nu a respectat prevederile si conditiile prezentului Contract;
  • 8.1.4. Orice plata cuvenita Furnizorului nu a fost realizata pana la data scadenta;
  • 8.1.5. Unul sau mai multi Operatori de retea, de care Furnizorul este dependent, a suspendat la randul sau serviciile oferite catre Furnizor.
 • 8.2. Furnizorul si Operatorii de retea au dreptul (dar nu si obligatia) de a accesa si inspecta Continutul clientului ce urmeaza a fi transmis pe baza Serviciilor furnizorului – cu precizarea ca Partile sunt de acord ca Furnizorul nu are obligatia de a filtra si recenza Continutul clientului – in scopul de a identifica potentiale nerespectari ale prevederilor prezentului Contract si in conformitate cu Sectiunile 6.1., 6.2., 6.3. Daca Furnizorul constata o nerespectare a prezentului Contract, acesta poate suspenda acordarea Serviciilor furnizorului catre Client pana cand acesta se va conforma cerintelor si totodata, poate termina prezentul Contract.
 • 8.3. Furnizorul va notifica Clientul de orice suspendare a Serviciilor furnizorului.

9. MENTENANTA SI SUPORTUL FURNIZORULUI

 • 9.1. Furnizorul va face eforturi rezonabile de a rezolva orice problema aparuta la Client cu privire la Serviciile furnizorului, in timpul programului normal de lucru al Furnizorului.
 • 9.2. Furnizorul va notifica Clientul de suspendarile temporare ale Serviciilor furnizorului cu ocazia mentenantei programate a Platformei, la intervale regulate de timp.

10. CONFIDENTIALITATE

 • 10.1. Partile se obliga sa respecte confidentialitatea Contractului pe toata durata derularii sale, precum si pe o durata de 2 ani dupa incetarea sa.
 • 10.2. Furnizorul nu va folosi niciodata vreo informatie referitoare la Client in alte scopuri decat cele referitoare la indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul Contract decat cu acordul scris al Clientului.
 • 10.3. Pentru a respecta confidentialitatea datelor si informatiilor care fac obiectul Dreptului Clientului, Furnizorul este obligat sa nu copieze sau sa utilizeze aceste date si informatii in scop personal, si totodata, sa nu distribuie sau sa divulge sub nicio forma aceste date si informatii catre nicio alta persoana, asociatie, fundatie, firma, corporatie.

11. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

 • 11.1. Proprietatea tuturor Drepturilor Furnizorului va ramane in patrimoniul Furnizorului. Avand in vedere punctul 2 din aceasta sectiune, Furnizorul, prin intermediul prezentului Contract, nu acorda Clientului niciun drept, titlu, licenta sau interes in Drepturile Furnizorului, sau in aplicatiile software, documentatie, sau in orice alte drepturi de copyright, secrete de comert sau drepturi de proprietate intelectuala. Totodata, Clientul nu isi va insusi niciun drept care se refera la marca inregistrata a Furnizorului, la marca de comert, marca de serviciu, logo sub care produsele si serviciile Furnizorului au fost si sunt comercializate (chiar si in masura in care acestea nu sunt inregistrate).

12. NOTIFICARI

 • Orice Notificare care se refera la prevederile prezentului Contract va fi facuta in scris sau anuntata in persoana, trimisa prin posta scrisa, posta electronica sau servicii de curierat recunoscute, fara a fi taxata partea care primeste, la adresa specificata in contract, si va fi efectiva de la data primirii respectivei Notificari.

13. DREPTUL APLICABIL

 • Prezentul contract este guvernat de legea romana. In caz de litigiu intre parti, instanta competenta este instanta de la sediul furnizorului.

14. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

 • 14.1. Fiecare parte asigura cealalta parte ca:
  • 14.1.1. Se afla in deplina capacitate si autoritate de a incheia prezentul Contract si de a indeplini prevederile si conditiile acestuia;
  • 14.1.2. Atunci cand este in vigoare, prezentul Contract reprezinta cadrul de intelegere al partilor din care decurg drepturi si obligatii.
 • 14.2. Clientul asigura Furnizorul ca nici acesta si nicio Terta parte afiliata Clientului nu vor accesa Serviciile furnizorului decat in concordanta cu prezentul Contract.
 • 14.3. Furnizorul nu va putea fi facut responsabil de niciun prejudiciu material si moral suferit de Client ca urmare a unor eventuale erori de transfer, corupere de date si securitate de date, precum si transfer de date prin reteaua Operatorilor de retea. Totodata, si fara a fi limitat la acestea, Furnizorul nu poate fi facut responsabil pentru actele si omisiunile Operatorilor de retea care intra in legatura cu Serviciile furnizorului, Serviciile clientului si Continutul clientului.

15. CLAUZA COMPROMISORIE

 • 15.1. Partile convin ca eventualele neintelegeri ce decurg din interpretarea si executarea prezentului Contract sa fie solutionate pe cale amiabila.
 • 15.2. in caz de esec al concilierii, competenta de solutionare a litigiilor apartine Instantei Teritoriale de pe langa Judecatoria Municipiului Arad.

16. FORTA MAJORA

 • 16.1. Forta majora, uzual definita, exonereaza de raspundere partea care o invoca.
 • 16.2. Cazul de forta majora se va notifica celeilalte parti in termen de 3 zile de la producerea evenimentului.

17. INCETAREA CONTRACTULUI

 • 17.1. Prezentul Contract inceteaza avand la baza oricare dintre articolele din cadrul Contractului.
 • 17.2. Reziliere pe baza unei Notificari, in cazul in care una dintre partile implicate in Contract nu isi respecta obligatiile.

18. DISPOZITII FINALE

 • 18.1. Modificarea prezentului contract (sau a conditiilor prevazute in anexe) se va putea face numai prin acordul scris al partilor, acord ce urmeaza a fi materializat prin incheierea unui act aditional.
 • 18.2. SOLUTIONAREA LITIGIILOR Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, daca nu poate fi solutionat pe cale amiabila, fiecare parte poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre Instantele Judecatoresti ale municipiului Arad.
 • Acesti TCU constituie un acord dintre Kendalo.ro si dvs. si va guverneaza utilizarea serviciilor, constituind contractul de prestari servicii incheiat intre dvs. si KENDALO. Puteti de asemenea sa va aflati sub autoritatea altor termeni aditionali sau conditii de utilizare ce se aplica in momentul in care utilizati alte servicii KENDALO, continut sau software al unui tert.
 • Daca orice prevedere a acestor TCU sau altor documente incorporate este dovedita de o institutie competenta ca fiind invalida, partile sunt de acord ca aceasta institutie sa incerce sa ia in consideratie intentiile partilor asa cum sunt reflectate in prevedere, iar restul prevederilor ramanand in vigoare.
 • Sunteti de acord ca fara a tine seama de alta lege sau statut, orice revendicare sau pricina ce reiese din acesti termeni sau sunt legati de utilizarea serviciilor sau a TCU trebuie inaintata in decurs de un an dupa ce aceasta cerere a fost ridicata sau va fi pentru totdeauna clasata. Titlurile sectiunilor in acesti termeni sunt numai pentru convenienta si nu au nici un efect legal sau contractual.